چک ولو پنوماتیک CDC


چک ولو که در صنعت به اسم شیر یک طرفه نیز شناخته می شوند، امروزه در صنایع متفاوتی

کاربرد دارند. از این قطعه در سیستم های هیدرولیک و خطوط جریانی استفاده می شود که

نیاز داریم از بازگشت جریان جلوگیری کنیم. شیر های یکطرفه انواع مختلفی دارند و در صنایع

متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند.

چک ولو را می توان از انواع شیر های هیدرولیکی به حساب آورد. در حالت عادی، در یک خط لوله، اگر شدن جریان سیال کم شود، ممکن است بخشی از سیال در جهت مخالف به حرکت در آمده و جریان پیدا کند. در این حالت اگر از شیر دو طرفه در خط لوله استفاده شده باشد، جریان از شیر باز نیز عبور کرده و اصطلاحاً گفته می شود که در سیستم برگشت جریان وجود دارد. این در حالی است که در برخی از فرایندها این برگشت جریان می‌ تواند به دستگاه های صنعتی خسارت های ناگواری وارد کند. برای مثال، اگر در پمپ ها برگشت جریان وجود داشته باشد، به سیستم پمپ خسارت وارد شده و پمپ از کار می افتد. به همین خاطر است که در صنایع مختلف و به خصوص در سیستم های هیدرولیکی از این قطعه استفاده می شود. شیر یکطرفه در دسته بندی شیرهای صنعتی، در دستۀ Self-automate قرار می گیرد؛ زیرا به صورت خودکار عمل می کند.اتصالات پنوماتیک CDC کره (سی دی سی) در واقع CDC Pneumatic Fittings قطعات اتصالاتی مهمی هستند که در پروژه های مهم و برای اتصال قطعات مورد یک سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. پنوماتیک همان علم هوای فشرده است و این کلمه ریشه در زبان یونانی دارد و به معنای هوا و نفس می باشد. امروزه از سیستم پنوماتیک به صورت گسترده در صنایع مختلف استفاده می شود، و این سیستم جایگزین مناسبی برای سیستم های پر استهلاک هیدرولیکی می باشد. هر سیستم پنوماتیک از سه قسمت اصلی تشکیل شده و این قسمت ها توسط کمپرسور کار تولید هوای فشرده را و انتقال آن را انجام می دهند.