انگل ولو ODE


شیر انگل ولو ( شیر زاویه ای ) شیر های پیستونی ۲/۲ هستند که به صورت پنوماتیک فعال

می شوند. اکچویتور پیستونی یک حرکت خطی را برای بلند کردن پلاگ از سیت فراهم

می کند. از آنجا که سیت در زیر یک زاویه قرار گرفته است ، جریان در حالت باز حداقل مانع

می شود ، در نتیجه سرعت جریان عالی و افت فشار کم است.

آنها ساختاری مقاوم شبیه شیر های گلوب را دارند ، اما از دریچه نشیمن پیستونی با فنر بسته استفاده می کنند. بدنه به طور معمول در یک قطعه ریخته گری می شود. یک پلاگ به انتهای پیستون متصل است که روی سیت های PTFE نشسته است. پیستون برای عقب کشیدن بیشتر از سیت طراحی شده است ، در نتیجه حداکثر سرعت جریان را فراهم می کند. آنها ممکن است به طور معمول بسته (NC) ، به طور معمول باز (NO) یا دبل کنند. اکچویتور پیستونی دارای پورت های رزوه ای یا پورت های NAMUR است که امکان نصب مستقیم شیرهای برقی به سبک NAMUR را فراهم می کند.