انگل ولو پروال PROVAL‎


شیر انگل ولو ( شیر زاویه ای ) شیر های پیستونی ۲/۲ هستند که به صورت پنوماتیک فعال

می شوند. اکچویتور پیستونی یک حرکت خطی را برای بلند کردن پلاگ از سیت فراهم

می کند. از آنجا که سیت در زیر یک زاویه قرار گرفته است ، جریان در حالت باز حداقل مانع

می شود ، در نتیجه سرعت جریان عالی و افت فشار کم است.

انگل ولو ها (شیر زاویه ای ) به صورت پنوماتیک کار می کنند به طوری که از فشار هوا برای کنترل اکچویتور پیستون استفاده می شود ، که استم شیر را از روی سیت بلند می کند. شیرهای بسته به حالت عادی (NC) معمولاً شیر را در شرایط بدون فشار بسته می ماند و از یک فنر برای برگشت شیر به حالت نزمال خود استفاده می کنند.شیر های معمولاً باز (NO) شیر را همیشه باز نگه دارید مگر اینکه فشار هوا برای بسته شدن آن وارد شود. اگر فنر در سمت مخالف اکچویتور شیر قرار گیرد ، می توان شیر NO را بدست آورد. از شیرهای دبل می توان برای کنترل جریان در هر دو جهت استفاده کرد. این شیرها فاقد فنر بوده و برای تعیین موقعیت شیر ​​به هوای تأمین کننده بستگی دارد.این تنظیمات بر میزان فشار شیر تأثیر می گذارد. جریان بالا و پایین شیر (باعث باز شدن شیر می شود) اثر چکش آب را کاهش می دهد اما به طور معمول ۵۰٪ حداکثر فشار کاری شیر را کاهش می دهد. با این حال ، نصب یک فنر برگشتی قوی به افزایش فشار کار کمک می کند اما برای غلبه بر این مقاومت فنر افزایش یافته ، به یک اکچویتور بزرگتر نیاز است. با عبور از روی سیت (باعث بسته شدن شیر) ، یک فشار کاری کامل حاصل می شود و می توان با محدود کردن جریان تأمین هوای فشرده ، چکش آب را کاهش داد.