انگل ولو اسکو ASCO‎


یکی از انواع شیرآلات انگل ولو (Angle Valve) است که به آن انگل ولو پنوماتیک هم گفته

می شود. این شیر دارای یک شیر پیستونی زاویه ای هست که با عملگر پنوماتیک مونتاژ

می شود.

اجزاء انگل ولو پنوماتیکانگل ولو پنوماتیک یا همان انگل ولو پیستونی که توسط یک پلاگ که به پیستون و استم متصل می شود و با نیروی باد فنر باز می شود، قطع و وصل سیال را انجام می دهد. لازم به ذکر است از انگل ولو پنوماتیک می توان برای کنترل سیال در مدت طولانی استفاده کرد. در صورت بسته شدن ورودی و خروجی انگل ولو توسط آشغال، به آسانی می توان با یک سیخ یا سیم باریک مسیر سیال را باز کرد.